O Son do Mar da Coruña. Obradoiro en Outonarte08

25 septiembre 2008

www.escoitar.org
Outonarte 08

«Estoy escuchando él mundo desde la perspectiva del agua. Mi atención está unida a este sonido delicioso, tentador y táctil. Sólo a este sonido»

Hildegard Westerkamp (Canadá)

Escoitar supón tender o tímpano, descubrir o noso contorno e comprendelo desde unha perspectiva moitas veces esquecida. Escoitar empúrranos para a sonosfera que nos rodea e da que formamos parte, achegándonos tanto ás densas atmósferas das cidades industrializadas nas que se recreaban os oídos dos Futuristas a principios do século pasado, como aos contemplativos sons da natureza descritos por Henry Thoreau. O son como forma de coñecemento, como vínculo interdisciplinar, pero tamén como experiencia estética.

Escoitar.org propuxo un obradoiro de aproximación ao son tratando diferentes aspectos relacionados con seu fisicalidade, coa escoita cultural (auralidade), a ecoloxía acústica ou a expresión sonora no campo da creación actual centrándose nas sonoridades da auga, o elemento da natureza que mellor parece ter representado a fluided e oscilación sonora. O mar, que nun perído pre e protofonográfigo, foi capturado por compositores como Wagner ou Debussy, e que contén un amplo espectro de frecuencias aproximándose ao ruído branco, foi o elemento da paisaxe sonora da Coruña sobre o que se traballou documentando as infinitas sonoridades que produce en seu movemento perpetuo.

MAPA SONORO CONSTRUIDO NO OBRADOIRO

FOTOS EN FLICKR