Links sobre audio e linux

18 octubre 2006

Links a tutoriais de software de creación e edición musical en entorno linux:
Ardour, JAMin, Muse, Audacity, …

Ubuntustudio
Páxina expecífica de aplicacións multimedia e configuración para a distribución Ubuntu.

UbuntuStudioPreparation:
Como donfigurar a distribución linux para ter o maior rendemento multimedia, así como instalar uns programas base.

Ubuntusound:
Todo acerca de ubuntu e sonido.

Tutoriais sobre audacity:
Tutoriais sobre audacity en castelán, da páxina oficial de audacity.

Tutorial sobre ardour:
Tutorial escrito por Marcos Germán Guglielmetti, desenvolvedor de Musix GNU+Linux, no 2006.

Tutoriais sobre JAMin *1:
Interfaz de usuario.
Tutoriais sobre JAMin *2:
Path de conexións.
Tutoriais sobre JAMin *3:
JAMin e Ardour.
Tutoriais sobre JAMin *4:
Trucos con JAMin

Tutorial sobre Gravación multipista audio-midi en GNU/Linux:
Tutorial escrito por Carlos Pino para Suburbia. Febreiro 2005.
Software visto no tutorial: Muse, Hydrogen, Zynaddsubfx, Jack, Jamin, Ardour, Audacity, Ladspa.

Videos
Videos de Musix *1
Videos de Musix *2
Videos de Musix *3
Videos de Musix *4