gis_pipeline.php

11 abril 2008

Contén funcións que se encargan de introducir elementos na parte privada. Ditas funcións teñen un nome composto polo prefixo do plugin e o nome da funcion definido na etiqueta dos pipelines de plugin.xml que se encargan de chamalas.

En xeral cada unha delas se encarga de facer as seguintes cousas:

1. Verificar que o usuario se atopa nunha determinada sección do panel de administración da parte privada.

 
if (_request('exec')=='articles'){
...
}

2. Cargar unha segunda función que devolve código HTML mediante un include, executar dita función e almacenar o código resultante nunha variable de texto.

 
include_spip('inc/parte_privada');
$flux['data'] .= gis_cambiar_coord($flux['arg']['id_article']);

* A maioria destas segundas funcións estan definidas en parte_privada.php.

3. Devolver dito código HTML para que spip o introduzca nun elemento do panel de administración como cuadros, botones o menús.

 
return $flux;