gis_gl.php

12 abril 2008

É o documento de traducción ao galego. Calquera texto do plugin debe introducirse a través dunha función de traducción e nón directamente, para que según o lingua que teña seleccionado o usuario os textos aparezcan no lingua correspondente.

A función para introducir os textos é _T(‘prefixo:nome_texto’), a variable prefixo é o prefixo do plugin no que estea gardado o documento de traducción e nome_texto é o identificador do texto que se desexa introducir.

Por exemplo para un documento de traducción como o seguinte, aloxado na carpeta lang do plugin spip_gis co nome de gis_gl.php:

 

// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP nommé admin_lang genere le NOW()
// langue / language = gl

$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
'esplicacion_default' => 'Este texto ser´ devolto ao utilizar a funcion _T'
);

?>

Utilizaríase a seguinte liña de código para introducir os textos que conteña en calquera dos documentos php do plugin.

 
_T('gis:esplicacion_default')