Duna móbil de Corrubedo

7 agosto 2006

Seguimos na Comarca do Barbanza. Nesta ocasión fomos ata o Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo, chea de lendas. Aquí tes información sobre a Flora e Fauna no parque.

Unha das principais razóns pola que Escoitar.org ten interese neste lugar é a súa Duna Móbil, a Duna de Corrubedo. Actualmente existe un interese especial por parte dalgúns artistas sonoros e científicos acústicos para gravar o son do Movemento das Dunas. Na Wikipedia faise unha mención a este fenómeno acústico natural deste xeito :

[(El canto de las dunas

El desierto, uno de los lugares más silenciosos del planeta esconde un “canto” casi imperceptible. En efecto desde los tiempos de Marco Polo, algunos viajeros han percibido un sonido proveniente de las dunas. El sonido emitido por las dunas, proviene del choque entre si de las partículas que lo conforman, y por lo tanto varia en función del diámetro de las mismas. Así, las dunas del desierto de “Sand Mountain, en Nevada, Estados Unidos, emite un sonido en la tonalidad del Do mayor ; En el desierto de Chile el sonido es en Fa mayor, y en Maruecos en Sol menor [1].)]

O canalciencia.com tamén fai unha mención a este fenómeno deste xeito :

[(Os exploradores e viaxeiros polos desertos contan historias sobre os sons que oen na soidade das areas. Sabíase que o fenómeno era producido por aludes de area pero descoñecíase o mecanismo exacto. Desde a Universidade de París propoñen unha hipótese sobre a producción destes sons : a fonte serían as vibracións producidas no leito de area logo das colisións de milleiros de grans.

Os sons escoitados nos desertos de area poden escoitarse a dez quilómetros de distancia, a cento cinco decibelios e con frecuencias entre noventa e cinco e cento cinco hercios. Bruno Andreotti, físico da Universidade de Parles, marchou aos campos de dunas do Sáhara.

A formación e movemento dunha duna é un fenómeno eólico. Os grans de areas van subindo a favor do vento pola zona de menor pendente da duna. No momento que na cima o amoreamento de area é moi grande os grans de area caen polo outro lado. Nese momento ocorre o alude e a duna ‘comeza a cantar’.

Andreotti mediu asemade as vibracións ocasionadas no leito areoso e as emisións acústicas no aire. Logo das súas análises atopou que as vibracións da area se comportan como ondas lentas e cunha amplitude dun cuarto do diámetro dun gran de area.

O son final, o que máis chama a atención, é o resultante dos golpes duns con outros, provocando ondas elásticas sobre a superficie de duna. A superficie areosa pode actuar igual cá membrana dun tambor.)]

E outro artigo, neste caso na publicación periodistadigital.com :

[(Las dunas de arena emiten sonidos musicales cuando se mueven Lunes, 27 de diciembre 2004

La magia de las dunas está adornada no sólo por el color y el tacto de la fina arena, sino también por la música. Un científico francés ha descubierto lo que algunos famosos exploradores intuyeron y disfrutaron hace siglos : que esas hermosas colinas en movimiento emiten sonidos que, en unas ocasines, se asemejan a un rugido y en otras, a un canto.

El veneciano Marco Polo fue uno de los primeros viajeros occidentales que se quedó fascinado con los misteriosos sonidos que surgían de la arena cuando cruzó el desierto de Gobi, en Asia Central, y así lo reflejó en sus escritos en el siglo XIII. Tres siglos antes, en la literatura china ya se mencionaba el sorprendente fenómeno, que durante mucho tiempo se ha considerado más mítico que real.

Ahora, un físico francés ha propuesto una explicación científica sobre el hecho de que las dunas de arena sean capaces de producir las notas adecuadas cuando están en movimiento, según la revista New Scientist.

Bruno Andreotti, investigador en la Universidad de Paris, viajó hasta el desierto del Sáhara, al sur de Marruecos, por ser éste uno de los 30 lugares del mundo en el que se sabía que las dunas cantaban. « Es uno de los fenómenos más desconcertantes que he encontrado », asegura.

Las dunas del Sáhara, según ha comprobado Andreotti, tararean como el murmullo suave de un vuelo rasante que puede ser oído a kilómetros de distancia.

En otros lugares, el físico comprobó que los sonidos son más similares a los de los tambores, las sirenas de los barcos cuando se escuchan a través de la niebla o lejanas trompetas. En todos los casos, el sonido parece iniciarse cuando la arena cae lentamente sobre las pendientes de la duna, fruto del viento y los contrastes de temperatura.)]

Nós non tivemos a sorte de escoitar estes cantos dunares, sobre todo porque non utilizamos a técnica adecuada para logralo : dous micros moi sensibles e a gravación dende o alto da Duna. A día de hoxe está prohibido subirse ás dunas de Corrubedo, a razón é que nons últimos meses perderon altura por mor das pisadas dos visitantes. Con esta medida preténdese que recuperan esta altura.

ESCOITA A NOSA GRAVACIÓN DA DUNA DE CORRUBEDO

ALGÚNS LINKS SOBRE ESTE FENÓMENO
http://www.lps.ens.fr/ douady/SongofDunesIndex.html
http://bldgblog.blogspot.com/2005/09/sound-dunes.html
http://www.mediateletipos.net/archives/559
http://www.pmmh.espci.fr/ andreotti/page_perso.html
http://www.periodistadigital.com/ciencia/object.php?o=40180
http://www.canalciencia.com/2004_decembro/misteriosos_sons_das_dunas.htm

TEXTOS
The Song of Dunes as a Wave-Particle Mode Locking
B. Andreotti, Phys. Rev. Lett. 93, 238001 (2004).
Link al texto (.pdf)

EXEMPLOS SONOROS DA MÚSICA XERADA POR UNHA DUNA
(rexistrados con dous micros enriba da duna)
Páxina Web


AUDIO-EXEMPLO 1
sounding : Laurent Quartier, Bruno Andreotti, Pascal Hersen
recording (and shouting) : S. Douady


AUDIO-EXEMPLO 2
sounding : S. Douady
recording : S. Douady, Hervé Bellot
Páxina Web