Cartografías da Escoita. Son e lugar, xornadas de Conferencias

6 mayo 2008

Cartografías da escoita. Son e lugar
Ciclo de conferencias
22/24 de xaneiro 2008

[Brandon LaBelle, Bill Fontana, John Levack Drever, Jose Luis Carles, Peter Cusack, Jean-Paul Thibaud, Carmen Pardo, Llorenç Barber]

CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea) Santiago de Compostela
Organiza: Escoitar.org

Un lugar, como espazo habitado e cargado de significado, como espazo de identidade, relacional e histórico, está construído, en gran medida, de memoria, e unha importante parte desa memoria, quer individual ou colectiva, é o resultado de nosa escoita. Cada lugar e cada situación –pero tamén cada acto e cada instante– están vencellados inexorablemente a uns sons concretos que os caracterizan e os identifican, ou os individualizan, fronte ás acústicas doutros espazos e contextos. Nos últimos anos conceptos coma paisaxe sonora ou auralidade funcionaron como un importante vínculo entre disciplinas.

O son que nos rodea, que nos acompaña e que producimos consciente ou inconscientemente converteuse así nunha información e nun material cada vez máis relevante para a creación artística, a expresión musical, a antropoloxía, a filosofía, a arquitectura, o urbanismo, a ecoloxía, a historia, a psicoloxía…

Neste contexto cómpre propoñer novas estratexias que nos permitan asumir a complexidade sonora da nosa realidade, comprender en que medida o son nos informa dun lugar para, dende o oído, elaborar novas formas de coñecemento e de expresión que eviten o silencio e a frontalidade co fin de permitir outras cartografías sensibles.

Martes, 22 de xaneiro
Presentación
Brandon LaBelle
Bill Fontana

Mércores, 23 de xaneiro
John Levack Drever
Jose Luis Carles
Peter Cusack

Xoves, 24 de xaneiro
Jean-Paul Thibaud
Carmen Pardo
Llorenç Barber

Podes descargar o programa completo nos seguintes links:

PDF – 134.8 KB
Programa en galego

PDF – 134.3 KB
Programa castellano