CADRA-SANTIAGO. Escoitar.org+Centro Coreográfico Galego+Miguel Prado

6 septiembre 2008

CADRA-SANTIAGO. Escoitar.org+Centro Coreográfico Galego+Miguel Prado

«Concibidas como paisaxes sonoras para ser bailadas, CadraCoruña, CadraVigo, CadraFerrol e agora CadraSantiago son creacións que buscan expandir a escoita mergullándonos nun espazo cadrafónico. Herdeiras da panauralidade de John Cage inciden no perfil acústico das cidades nas que conviven sons de moi diferente natureza.

Estas obras realizáronse a partir de gravacións de campo co fin de revelar a musicalidade dos trazos sonoros que acompañan ós ciclos urbáns incentivando o noso coñecemento acústico da contorna inmediata a través dunha experiencia estética múltiple -son e danza- que evidencia a complexa realidade sonora desta cidade».

Compositor : Cárlos Suárez Danza : Centro Coreográfico Galego Improvisación a guitarra : Miguel Prado

SANTIAGO, AGOSTO DE 2008


CADRA-SANTIAGO. Escoitar.org+Centro Coreográfico Galego+Miguel Prado from Escoitar.org on Vimeo.

VER FOTOS.